Kontakt

Dane rejestrowe:

Talent Advisory Group Sp. z o.o.
Aleja Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa
NIP: 522 303 95 27
REGON: 362610324
ING Bank Śląski PL 62 1050 1025 1000 0090 3106 3499

Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000577811 o kapitale zakładowym 200 000,00 PLN (w całości wpłacony).

Informacje kontaktowe

Masz pytania? Napisz do nas